Mijn visie op Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit (High Sensitive Person – HSP) is een steeds bekender wordend begrip. Volgens onderzoek van Dr. Elaine Aron, specialist op dit gebied, is 15-20% van de mensen hoogsensitief. Dat is 1 op de 5 personen. Hoogsensitiviteit wordt helaas vaak geassocieerd met verlegen, op de achtergrond zijn, weinig kunnen hebben, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.

Veel mensen (en kinderen) weten niet dat zij hoogsensitief zijn, waardoor ze de eigenschappen die daarbij horen niet goed begrijpen. Of ze weten het zelf wel, maar hun kwaliteiten worden in hun werkomgeving of op school niet gezien.

Als de juiste kennis (en in het geval van kinderen begeleiding) ontbreekt, worden deze mensen (en kinderen) niet gezien zoals ze zijn. Dat kan op latere leeftijd leiden tot vastlopen met mogelijk burnout, depressie, andere psychische problemen en lichamelijke gezondheidsproblemen tot gevolg.

Voor kinderen betekent het in de huidige tijd dat zij onterechte etiketten opgeplakt krijgen (verlegen, teruggetrokken, angstig, druk, vervelend, ordeverstoorder) waardoor hun kwaliteiten niet worden gezien en erkend.

Steeds meer mensen krijgen een burnout, of realiseren zich op een zeker moment in hun leven dat het pad dat ze volgden eigenlijk niet hun pad was. Patricia helpt hoogsensitieve mensen om zich meer bewust te worden van hun sensitiviteit en begeleidt hen in het gebruiken (en beschermen) van hun sensitiviteit in hun werk en privé. Zodat ze beseffen waar hun gevoel van ‘anders zijn’ vandaan komt en dat ze in contact komen met hun innerlijke kracht en authenticiteit.